Új ügyfél-átvilágítási kötelezettségek

Az Európai Unió 4. pénzmosásról szóló irányelvének átültetése részeként Magyarország elfogadta „a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról” szóló 2017. évi LIII. törvényt, melynek rendelkezései 2017. október 1-jén léptek hatályba.

A korábbi gyakorlatnak megfelelően természetesen a jövőben is minden Western Unionos tranzakció során az ügyfeleket a személyazonosító okmányaik alapján azonosítani fogják, azonban néhány fontos változás is életbe lép.
A törvény 7. § (3) és (8) bekezdése és 6. § (1) bekezdésének d) pontja előírja, hogy minden 300.000 forintos összeghatárt elérő, illetve meghaladó tranzakció esetén az ügyfelek személyazonosító okmányáról másolatot kell készíteni. A 19. § (1) bekezdés értelmében pedig a tranzakciók során minden ügyfélnek (az eddigiektől eltérően nemcsak a külföldinek) nyilatkoznia kell, hogy kiemelt közszereplő-e vagy sem (PEP – Political Exposed Person).